Żłobek Montessori

Prywatna opieka dzienna dla dzieci w wieku od 5-go miesiąca  do 3 lat.
Godziny otwarcia: 7:00 -18:00
Zapisy: 693 11 62 48 – Anna Hanausek-Badziak

Szanowni rodzice, informujemy, iż na dzień dzisiejszy Żłobek Montessori nie dysponuje wolnymi miejscami.

Od stycznia 2013r. żłobek jest objęty patronatem Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

Jesteśmy pierwszym prywatnym żłobkiem w Łodzi, który uzyskał wpis do Rejestru Żłobków prowadzonego przez Urząd Miasta.

DAJ MI CZAS...

To prośba naszych dzieci zwrócona do nas dorosłych o uszanowanie ich tempa rozwoju  i prawa do pozyskiwania samodzielności.
Jak często przerywamy jakąś czynność naszemu dziecku - małemu człowiekowi, mówiąc: „daj mi – ja to zrobię szybciej”? Przecież dziecko wykonując proste  czynności samoobsługowe (zapinanie guziczków, nakładanie ubranka, mycie rączek, czy  samodzielne jedzenie) zdobywa niezależność, zdobywając nowe doświadczenia  buduje swój charakter.

W naszej placówce przede wszystkim DAJEMY DZIECIOM CZAS by pod okiem doświadczonych opiekunów miały możliwość budować swoją samodzielność zgodnie z indywidualnym tempem rozwoju.

Czy zauważyłaś u swojego  dziecka moment, w którym opanowało ono nową umiejętność? Na przykład nasze niemowlę nauczyło się chwytać swoją nóżkę, albo chodzące małe dziecko po raz pierwszy pokonało samodzielnie kilka stopni. Czy widziałeś tę koncentrację i radość, która mu towarzyszy? Czy zauważyłeś, że skoro raz się udało, dziecko powtarza tę czynność  jeszcze wielokrotnie za każdym razem    z takim samym zaangażowaniem i zadowoleniem?

Jeśli tak to zaobserwowałeś fenomen, który Maria Montessori nazwała FAZĄ WRAŻLIWĄ - czyli ten szczególny moment w życiu dziecka kiedy ma ono umysł otwarty i chłonny na    opanowanie tej jednej specyficznej umiejętności czy czynności.  Nauka następuje, samoistnie i bez wysiłku, dając dziecku wiele radości.

Zaletą metody Marii Montessori jest wykorzystanie naturalnego potencjału rozwojowego,  który tkwi w dziecku.

Opiekun Montessori obserwuje dzieci, podąża za indywidualnym tokiem rozwoju każdego z nich. Zauważa pojawiające się fazy wrażliwe u poszczególnych podopiecznych. Rola opiekuna polega na prezentacji pomocy montessorianskiej, zabawy czy ćwiczenia wspomagającego rozwój umiejętności, którą w danym momencie fascynuje się dziecko.

Podstawowe zasady metody Montessori przestrzegane przez opiekunów Żłobka Montessori, wspomagające rozwój dziecka:

ZASADA WOLNOŚCI WYBORU, czyli możliwość swobodnego wyboru przez dziecko materiału do ćwiczeń i zabawy, miejsca i czasu pracy. Zasada ta umożliwia samodzielną aktywność  dziecka zgodną z jego fazami rozwoju i potrzebami. Jest ograniczona tylko porami posiłków i odpoczynku poobiedniego.

ZASADA PORZĄDKU dopełniająca zasadę wolności wyraża się w tym, że każdy przedmiot ma swoje miejsce w sali, dziecko wie, że ma odnieść przedmiot tam skąd go wzięło. Każde dziecko ma swoje miejsce (krzesełko, leżak, szufladę, ręcznik itd.) i wie, co do niego należy.

Maria Montessori mówiła, że dzieci kochają porządek. Potwierdza się to w obserwacjach opiekunów. Nie uda się próba posadzenia dziecka na krześle kolegi, nawet jeśli jest wolne, a danego dziecka nie ma w placówce. Dziecko będzie protestowało i pozostałe dzieci również. Dzieci bardzo przestrzegają ustalonego porządku, szczególnie te najstarsze, czyli trzylatki.

Kolejna zasada – ZASADA PRZESTRZEGANIA GRANIC. Opiekun nie pomaga dziecku wbrew jego woli.  Daje mu szansę doświadczyć swoich granic, opiekun wie, że niechciana  pomoc stanowi blokadę w rozwoju.

PROGRAM „ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY”


Żłobek Montessori bierze udział w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” prowadzonym przez firmę  Nutricia, który ma na celu wprowadzenie odpowiednio zbilansowanych posiłków oraz kształcenie kadry i rodziców w zakresie prawidłowego odżywiania Maluchów.